Elektroaktivní značení DNA a PNA komplexy oxidu osmičelého

Komplexy oxidu osmičelého (Os,L) jsou velmi vhodné pro elektroaktvní značení DNA díky snadné modifikaci nespárovaných zbytků thyminu za fyziologických podmínek a specifickým elektrochemickým vlastnostem sloučenin Os,L-nukleová kyselina. Modifikační reakce může být provedena v jakékoli biochemické či biologické laboratoři bez speciálních požadavků na vybavení nebo kvalifikaci pracovníků, což činí tento přístup široce dostupným. V této práci jsme zavedli metodu „vícebarevného“ elektrochemického značení DNA Os,L, založenou na kombinaci vhodných ligandů L ovlivňujících redoxní potenciál značek. Zavedli jsme rovněž značení PNA Os,L, které umožnilo její mimořádně citlivou elektrochemickou detekci a společně se specifickými rozpoznávacími vlastnostmi sond PNA se ukázalo slibným pro využití v oblasti praktické analýzy sekvencí DNA.

M. Fojta, P. Kostecka, M. Trefulka, L. Havran, and E. Palecek, "Multicolor" electrochemical labeling of DNA hybridization probes with osmium tetroxide complexes. Analytical Chemistry 79, 1022-1029, 2007.

E. Palecek, M. Trefulka, and M. Fojta, End-labeling of peptide nucleic acid with osmium complex. Voltammetry at carbon and mercury electrodes. Electrochemistry Communications 11, 359-362, 2009.