Mechanismy vazby nádorového supresoru proteinu p53 na DNA

Vazba nádorového supresoru proteinu p53 na DNA je klíčová pro jeho biologické funkce a rozpoznávání specifických míst v DNA proteinem p53 je určeno nejen sekvencí nukleotidů vazebného místa, ale také lokální a globální strukturou DNA, její chemickou modifikací a vlastnostmi úseků DNA lemujících vazebné místo. Naše pracoviště významně přispělo k těmto objevům komplexní studií interakcí p53 s velkými molekulami DNA vykazujícími specifické topologické vlastnosti, které napodobují některé rysy přirozené DNA in vivo lépe než izolované krátké cílové sekvence (které jsou využívány ve většině ostatních studií).

V. Brazda, E.B. Jagelska, M. Fojta, and E. Palecek, Searching for target sequences by p53 protein is influenced by DNA length. Biochemical and Biophysical Research Communications 341, 470-477, 2006.

E.B. Jagelska, V. Brazda, P. Pecinka, E. Palecek, and M. Fojta, DNA topology influences p53 sequence-specific DNA binding through structural transitions within the target sites. Biochemical Journal 412, 57-63, 2008.

H. Pivonkova, M. Brazdova, J. Kasparkova, V. Brabec, and M. Fojta, Recognition of cisplatin-damaged DNA by p53 protein: Critical role of the p53 C-terminal domain. Biochemical and Biophysical Research Communications 339, 477-484, 2006.

H. Pivonkova, P. Pecinka, P. Ceskova, and M. Fojta, DNA modification with cisplatin affects sequence-specific DNA binding of p53 and p73 proteins in a target site-dependent manner.Febs Journal 273, 4693-4706,2006.