Fagocyty ve zdraví a nemoci

Fagocyty (neutrofily, monocyty, makrofágy) jsou nezastupitelnými buňkami první obranné linie, chránicími tělo před invadujícími mikrobiálními patogeny. V Oddělení patofyziologie volných radikálů je pozornost soustředěna zejména na tvorbu volných radikálů fagocyty během zánětu ve fyziologických a patologických podmínkách a na možnosti jejího ovlivnění. Širším cílem našich projektů je specifikovat nové látky a léčebné postupy, které by vedly ke snížení negativních dopadů chronických a akutních zánětlivých procesů. V posledních letech byla získána řada originálních výsledků s možným praktickým využitím. Ve spolupráci s brněnskými klinickými pracovišti byl hodnocen a porovnáván oxidativní stres u pacientů s operací srdce, s chronickou hemodialýzou, se zánětem slinivky břišní nebo s transplantací srdce, jater nebo ledvin. Výsledky společných projektů s Ústavem experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenské akademie věd v Bratislavě vedly k charakterizaci vlivu vybraných léčiv ze skupiny antihistaminik a betablokátorů na fagocyty. Důležitou aktivitou oddělení je zapojení do klastru Nanomedic, který je konsorciem firem, univerzit a výzkumných ústavů, usilujících o spolupráci při výzkumu a vývoji výrobků z oblasti přípravků na hojení ran, tkáňových náhrad, přípravků pro cílenou distribuci léčiv a přípravků pro genovou terapii, s cílem prosadit se na světovém trhu.