Aktuality

Virtuální prohlídka Biofyzikálního ústavu AV ČR


Gratulace Soni Legartové

Ředitelka BFÚ srdečně gratuluje Soni Legartové k získání Prémie Otto Wichterleho

Nové publikace

Untemplated Nonenzymatic Polymerization of 3 ',5 ' cGMP: A Plausible Route to 3 ',5 '-Linked Oligonucleotides in Primordia

Sponer, JE., Sponer, J., Giorgi, A., Di Mauro, E., Pino, S., Costanzo, G.

A dual-targeting, apoptosis-inducing organometallic half-sandwich iridium anticancer complex

Novohradsky, V., Zerzankova, L., Stepankova, J., Kisova, A., Kostrhunova, H., Liu, Z., Sadler, PJ., Kasparkova, J., Brabec, V.

Walking of antitumor bifunctional trinuclear Pt-II complex on double-helical DNA

Malina, J., Kasparkova, J., Farrell, NP., Brabec, V.

Replacement of a Thiourea with an Amidine Group in a Monofunctional Platinum-Acridine Antitumor Agent. Effect on DNA Interactions, DNA Adduct Recognition and Repair

Kostrhunova, H., Malina, J., Pickard, AJ., Stepankova, J., Vojtiskova, M., Kasparkova, J., Muchova, T., Rohlfing, ML., Bierbach, U., Brabec, V.

Effects of Pectic Polysaccharides Isolated from Leek on the Production of Reactive Oxygen and Nitrogen Species by Phagocytes

Nikolova, M., Ambrozova, G., Kratchanova, M., Denev, P., Kussovski, V., Ciz, M., Lojek, A.
Další publikace

Vybrané výsledky

Rozvíjení/denaturace a agregace bílkovin sledovaná elektrochemickými metodami

Průkopnická práce skupiny vedené prof. E. Palečkem v oblasti elektrochemické analýzy bílkovin založené na jejich elektrokatalytické aktivitě dávající vznik tzv. „píku H“.

Nové strategie konstrukce značených nukleových kyselin a jejich použití v elektrochemické analýze DNA

Spolupráce skupin z BFÚ a z ÚOCHB AVČR vyústila ve vývoj nových a účinných metod enzymatické konstrukce značených nukleových kyselin pro elektrochemickou analýzu DNA.

Citlivá a specifická analýza purinových nukleobází, jejich metabolitů a léků s využitím mechanicky zdrsněných uhlíkových elektrod

Na mechanicky zdrsněné uhlíkové elektrodě bylo dosaženo vynikající separace oxidačních píků kyseliny močové, xanthinu, hypoxanthinu, adeninu, guaninu, allopurinolu a oxopurinolu.

Prevence a léčba nádorů - význam buněčných signalizací

Poznání procesů buněčného dělení, diferenciace a smrti buněk je velmi aktuální a ve světě sledovanou oblastí, neboť poruchy v řízení těchto procesů mají za následek řadu chorob jako jsou např. nádorová onemocnění. 

Farmakologická stimulace ionizujícím zářením poškozené krvetvorby

Ozáření masivními dávkami ionizujícího záření, k jakému může dojít např. při haváriích jaderných zařízení nebo v důsledku teroristického zneužití zdrojů radiace, vede k vážným, často smrtelným následkům. 

Další výsledky