Aktuality

Gratulace Soni Legartové

Ředitelka BFÚ srdečně gratuluje Soni Legartové k získání Prémie Otto Wichterleho

Dr. Roman Hobza z BFÚ přednášel v Parlamentu o využití editací genomů v zemědělství


Nové publikace

Possible mechanisms responsible for absence of a retrotransposon family on a plant Y chromosome

Kubat, Z., Zluvova, J., Vogel, I., Kovacova, V., Cermak, T., Cegan, R., Hobza, R., Vyskot, B., Kejnovsky, E.

Differential Salt-Induced Dissociation of the p53 Protein Complexes with Circular and Linear Plasmid DNA Substrates Suggest Involvement of a Sliding Mechanism

Sebest, P., Brazdova, M., Fojta, M., Pivonkova, H.

Aryl Hydrocarbon Receptor Negatively Regulates Expression of the Plakoglobin Gene (Jup)

Prochazkova, J., Kabatkova, M., Smerdova, L., Pachernik, J., Sykorova, D., Kohoutek, J., Simeckova, P., Hruba, E., Kozubik, A., Machala, M., Vondracek, J.

Label-free electrochemical analysis of chitosan and glucosamine-containing oligosaccharides

Palecek, E.

Hematopoiesis in 5-Fluorouracil-Treated Adenosine A(3) Receptor Knock-Out Mice

Hofer, M., Pospisil, M., Dusek, L., Hoferova, Z., Komurkova, D.
Další publikace

Vybrané výsledky

Oxid osmičelý, 2,2‘-bipyridin (Os,bipy): Elektroaktivní značka pro testování přístupnosti zbytků tryptofanu v bílkovinách.

Os,bipy tvoří za fyziologických podmínek elektroaktivní kovalentní sloučeniny se zbytky tryptofanu.

Mechanismy vazby nádorového supresoru proteinu p53 na DNA

Rozpoznávání specifických míst v DNA proteinem p53 je určeno nejen sekvencí nukleotidů vazebného místa, ale také lokální a globální strukturou DNA.

Citlivá a specifická analýza purinových nukleobází, jejich metabolitů a léků s využitím mechanicky zdrsněných uhlíkových elektrod

Na mechanicky zdrsněné uhlíkové elektrodě bylo dosaženo vynikající separace oxidačních píků kyseliny močové, xanthinu, hypoxanthinu, adeninu, guaninu, allopurinolu a oxopurinolu.

Strukturní vlastnosti DNA - nositelky genetické informace

Jedním z renomovaných světových pracovišť, systematicky a dlouhodobě se zabývajících studiem strukturních vlastností nukleových kyselin je laboratoř Prof. RNDr. Michaely Vorlíčkové, DrSc. 

Komplexy šestimocného osmia jako nástroje pro specifické značení cukerných zbytků v biopolymerech

V oblasti elektroaktivního značení polysacharidů otevírá tato práce nové možnosti analýzy např. glykoproteinů nebo jiných biomolekul obsahujících cukerné složky.

Další výsledky