Aktuality

Rada BFÚ AV ČR, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště


Den otevřených dveří 4. 11. 2016


Nové publikace

Electrochemical sensing of tumor suppressor protein p53-deoxyribonucleic acid complex stability at an electrified interface

Palecek, E., Cernocka, H., Ostatna, V., Navratilova, L., Brazdova, M.

Chromatin dynamics of plant telomeres and ribosomal genes

Dvorackova, M., Fojtova, M., Fajkus, J.

Electrochemical reduction and oxidation signals of angiotensin peptides. Role of individual amino acid residues

Dorcak, V., Ostatna, V., Palecek, E.

Enhanced survival of lethally irradiated adenosine A(3) receptor knockout mice. A role for hematopoietic growth factors?

Hofer, M., Pospisil, M., Dusek, L., Hoferova, Z., Komurkova, D.

HP1 beta-dependent recruitment of UBF1 to irradiated chromatin occurs simultaneously with CPDs

Stixova, L., Sehnalova, P., Legartova, S., Suchankova, J., Hruskova, T., Kozubek, S., Sorokin, DV., Matula, P., Raska, I., Kovarik, A., Fulnecek, J., Bartova, E.
Další publikace

Vybrané výsledky

Úloha molekul ribonukleové kyseliny v buněčných procesech

Zjištění centrální role dlouho opomíjených molekul RNA v klíčových biologických procesech v posledních 25 letech je považováno za jeden z největších převratů v biologii.

Mechanismy vazby nádorového supresoru proteinu p53 na DNA

Rozpoznávání specifických míst v DNA proteinem p53 je určeno nejen sekvencí nukleotidů vazebného místa, ale také lokální a globální strukturou DNA.

Oxid osmičelý, 2,2‘-bipyridin (Os,bipy): Elektroaktivní značka pro testování přístupnosti zbytků tryptofanu v bílkovinách.

Os,bipy tvoří za fyziologických podmínek elektroaktivní kovalentní sloučeniny se zbytky tryptofanu.

Detekce poškození DNA a monitorování enzymatických přeměn DNA elektrochemickými metodami

Elektrochemické přístupy byly využity k citlivé detekci specifických poškození bází DNA a vypracování rychlých metod detekce aktivity enzymů modifikujících nukleové kyseliny.

Nové strategie konstrukce značených nukleových kyselin a jejich použití v elektrochemické analýze DNA

Spolupráce skupin z BFÚ a z ÚOCHB AVČR vyústila ve vývoj nových a účinných metod enzymatické konstrukce značených nukleových kyselin pro elektrochemickou analýzu DNA.

Další výsledky