Nové publikace

Simulations of A-RNA Duplexes. The Effect of Sequence, Solute Force Field, Water Model, and Salt Concentration

Besseova, I., Banas, P., Kuhrova, P., Kosinova, P., Otyepka, M., Sponer, J.

Lysine, Arginine, and Histidine Residues in Peptide-Catalyzed Hydrogen Evolution at Mercury Electrodes

Dorcak, V., Vargova, V., Ostatna, V., Palecek, E.

Azidophenyl as a click-transformable redox label of DNA suitable for electrochemical detection of DNA-protein interactions

Balintova, J., Spacek, J., Pohl, R., Brazdova, M., Havran, L., Fojta, M., Hocek, M.

Effect of His(6)-tagging of anterior gradient 2 protein on its electro-oxidation

Ostatna, V., Vargova, V., Hrstka, R., Durech, M., Vojtesek, B., Palecek, E.

The Effects of Chloroquine and Hydroxychloroquine on Nitric Oxide Production in RAW 264.7 and Bone Marrow-Derived Macrophages

Perecko, T., Kassab, RB., Vasicek, O., Pekarova, M., Jancinova, V., Lojek, A.
Další publikace

Vybrané výsledky

Citlivá a specifická analýza purinových nukleobází, jejich metabolitů a léků s využitím mechanicky zdrsněných uhlíkových elektrod

Na mechanicky zdrsněné uhlíkové elektrodě bylo dosaženo vynikající separace oxidačních píků kyseliny močové, xanthinu, hypoxanthinu, adeninu, guaninu, allopurinolu a oxopurinolu.

Prevence a léčba nádorů - význam buněčných signalizací

Poznání procesů buněčného dělení, diferenciace a smrti buněk je velmi aktuální a ve světě sledovanou oblastí, neboť poruchy v řízení těchto procesů mají za následek řadu chorob jako jsou např. nádorová onemocnění. 

Sekvenace cibulových telomer

Dvacet let stará výzva v podobě neznámé telomerové sekvence u cibulí a česneků, tj. rostlin s velkými genomy a relativně malým počtem chromozomů byla vyřešena. Nově nalezený „cibulový“ motiv, (CTCGGTTATGGG)n, je zatím nejdelší a nejdivergovanější známá telomerová rostlinná varianta.

Genetika rostlin v Brně

Město Brno je v celém světě známo jako místo, kde se zrodila nauka o dědičnosti, čili genetika. 

Detekce poškození DNA a monitorování enzymatických přeměn DNA elektrochemickými metodami

Elektrochemické přístupy byly využity k citlivé detekci specifických poškození bází DNA a vypracování rychlých metod detekce aktivity enzymů modifikujících nukleové kyseliny.

Další výsledky