Dozorčí rada Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.

Předseda: prof. RNDr.  Jan Zima, DrSc.  (AR AV ČR)

Místopředseda: Prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (BFÚ AV ČR, v.v.i.)

Členové:
Ing. Ludmila Moravcová (daňový a účetní poradce)
Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (PřF MU)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (HÚ AV ČR, v.v.i.)
Ing. Eliška Kudělková (S-Invest s.r.o.)

Tajemník: Hana Křivánková, DiS