Vedení Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.

Ředitel:

doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. 
Telefon: +420 - 541 517 501 
kozubek@ibp.cz

Zástupce ředitele

doc. RNDr. Antonín Lojek, CSc. 
Telefon: +420 - 541 517 104 
alojek@ibp.cz

Manažer výzkumu a vývoje

Ing. Ivana Mužíková
Telefon +420 541 517 242
ivasal@ibp.cz

Sekretariát:

Hana Křivánková, DiS
Telefon: +420 - 541 517 500 
krivankova@ibp.cz