Veřejné zakázky

Název veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky Typ veřejné zakázky podle předpokládané ceny Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH Fáze zadávacího řízení Více
Technická pomoc při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění Služba Veřejná zakázka malého rozsahu 2 000 000,- Kč Vyhodnoceno Oznámení (.pdf)
Protokol (.pdf)
Výzva (.pdf)
CD spektrofotometr Dodávka Veřejnou zakázku podlimitní otevřené řízení 2 600 000,-Kč Vyhodnoceno

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/cd-spektrofotometr

4D-Nucleofector-core unit, x-unit a y-unit Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 685 000,- Kč Vyhodnoceno Záznam o zadání VZ
Vybavení zvěřince Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 1 765 700,- Kč Vyhodnoceno Oznámení (.pdf)
Protokol (.pdf)

Výzva (.pdf)
Workshop MODEXBIO Služba Veřejná zakázka malého rozsahu 226 930,- Kč Vyhodnoceno

Oznámení o výsledku (.pdf)
Výsledek (.pdf)

Dodávka elektrické energie Dodávka Nadlimitní 11 200 000,- Kč Zrušeno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/dodavka-elektricke-energie-14
Stavební práce-rekonstrukce pracoven, laboratoří a technických místností v areálu budovy BFÚ AV ČR, v.v.i. Stavební práce Veřejná zakázka malého rozsahu 3 610 251,- Kč Vyhodnoceno Oznámení (.pdf)
Protokol (.pdf)

Výzva (.pdf)

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stavebni-prace-rekonstrukce-pracoven-laboratori-a-technickych-mistnosti-v-arealu-budovy-bfu-av-cr-v-v-i
Systém FPLC pro purifikaci proteinů Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 1 685 000,-Kč Vyhodnoceno Oznámení (.pdf)
Protokol (.pdf)

Výzva (.pdf)
Dodávka elektrické energie, opakované řízení Dodávka Nadlimitní 11 200 000,-Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/dodavka-elektricke-energie-15
Dewarova nádoba Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 980 000,- Kč Vyhodnoceno

Záznam o zadání VZ (.pdf)
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/dewarova-nadoba-1

Předplatné zahraničních časopisů pro knihovnu BFÚ AV ČR, v.v.i. Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 750 000,-Kč Vyhodnoceno

Výzva (.pdf)
Záznam o zadání VZ (.pdf)

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/predplatne-zahranicnich-casopisu-pro-knihovnu-bfu-av-cr-v-v-i-1

UV-Vis spektrofotometr Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 660 000,- Kč Vyhodnoceno

Záznam o zadání VZ (.pdf)
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/uv-vis-spektrofotometr

Automatizovaný konfokální mikroskop Dodávka Podlimitní, otevřené řízení 4 266 144,- Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/automatizovany-konfokalni-mikroskop
Předplatné zahraničních časopisů pro knihovnu BFÚ AV ČR, v.v.i. (2015) Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 750 000,-Kč Vyhodnoceno

Výzva (.pdf)
Záznam o zadání VZ (.pdf)

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/predplatne-zahranicnich-casopisu-pro-knihovnu-bfu-av-cr-v-v-i-2015

Inkubovaná třepačka Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 770 000,-Kč Vyhodnoceno Záznam o zadání VZ (.pdf)
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detail&rwr=inkubovana-trepacka
Real-time PCR termocyklér Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 800 000,-Kč Vyhodnoceno Záznam o zadání VZ (.pdf)
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/real-time-pcr-termocykler
Konfokální mikroskop vybavený FLIM modulem pro detekci interakce molekul u živých buněk Dodávka Nadlimitní, otevřené 17 881 000,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/konfokalni-mikroskop-vybaveny-flim-modulem-pro-detekci-interakce-molekul-u-zivych-bunek
Výpočetní cluster včetně instalace a správy Dodávka, služba Veřejná zakázka malého rozsahu 2 000 000,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/vypocetni-cluster-vcetne-instalace-a-spravy
Předplatné zahraničních časopisů (2017) Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 900 000,00 Kč Vyhodnoceno Záznam o zadání VZ (.pdf)
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/predplatne-casopisu-na-rok-2017
Stravování pro zaměstnance BFÚ Služba Nadlimitní, otevřené 5 400 000,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stravovani-pro-zamestnance-bfu
Kancelářské potřeby a drogistické zboží Dodávka Nadlimitní, otevřené 5 000 000,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/kancelarske-potreby-a-drogisticke-zbozi-5
Chemikálie a plasty Dodávka Nadlimitní, otevřené 9 000 000,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/chemikalie-a-plasty-1
Multimodální elektrochemický analyzátor a elektrodový systém Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 991 735,00 Kč Zahájeno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/multimodalni-elektrochemicky-analyzator-a-elektrodovy-system
Prepararativní a analytické separační techniky Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 1 818 170,00 Kč Zahájeno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/preparativni-a-anylyticke-separacni-techniky
Ramanův spektrometr Dodávka Otevřené řízení 4 958 677,00 Kč Zahájeno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/ramanuv-spektrometr-2